Metody Numeryczne

Program wykładu i zagadnienia wymagane do zaliczenia przedmiotu

bulletNumeryczne zastosowania szeregów
bulletWykorzystanie szeregów do obliczania wartości funkcji
bulletRozwiązywanie równań nieliniowych z jedną niewiadomą
bulletMetoda połowienia
bulletRegula Falsi
bulletMetoda siecznych
bulletMetoda Newtona
bulletMetody numeryczne algebry liniowej
bulletMetoda eliminacji Gaussa
bulletObliczanie wyznacznika macierzy
bulletOdwracanie macierzy
bulletInterpolacja funkcji
bulletWzór interpolacyjny Lagrange'a
bulletWzór interpolacyjny Newtona
bulletAproksymacja funkcji
bulletAproksymacja średniokwadratowa
bulletAproksymacja wielomianowa
bulletAproksymacja trygonometryczna
bulletSzybka transformata Fouriera
bulletRozwiązywanie układów równań nieliniowych
bulletMetoda Newtona
bulletCałkowanie numeryczne
bulletKwadratury Newtona-Cotesa
bulletWzór trapezów i wzór parabol (Simpsona)
bulletKwadratury złożone
bulletRozwiązywanie zagadnień początkowych dla równań różniczkowych zwyczajnych
bulletEkstrapolacyjna metoda Eulera
bulletInterpolacyjna metoda Eulera
bulletProgram komputerowej analizy układów elektronicznych SPICE

 
Podręczniki

bulletFortuna Z., Macukow B., Wąsowski J., Metody numeryczne, WNT, seria: Podręczniki Akademickie Elektronika Informatyka Telekomunikacja
bulletChua L. O., Lin Pen-Min, Komputerowa Analiza Układów Elektronicznych, WNT, Warszawa 1981
bulletCarmen T. H.,Leiserson Ch. E., Rivest R. L., Wprowadzenie do algorytmów, WNT, Warszawa1997, 1998