Metody Numeryczne

Lista przykładowych zadań

bulletPoszukiwanie miejsc zerowych funkcji metodą Newtona 1
bulletPoszukiwanie miejsc zerowych funkcji metodą Newtona 2
bulletPoszukiwanie miejsc zerowych funkcji metodą bisekcji 1
bulletPoszukiwanie miejsc zerowych funkcji metodą bisekcji 2
bulletPoszukiwanie miejsc zerowych funkcji metodą regula falsi
bulletRozwiązywanie układów równań nieliniowych metodą Newtona
bulletWzór interpolacyjny Newtona
bulletAproksymacja wielomianowa
bulletRozwiązywanie zagadnień początkowych
bulletRozwiązywanie układów równań liniowych
bulletOdwracanie macierzy