Cel ćwiczeń

bulletzapoznanie z podstawami języka PASCAL
bulletwyrównanie poziomu wiedzy z informatyki między absolwentami różnych szkół średnich i pomaturalnych

Zakres materiału do opanowania

bulletumiejętność napisania prostego programu w języku PASCAL
bulletumiejętność wykorzystania instrukcji warunkowej i instrukcji pętli
bulletumiejętność pisania programów realizujących proste algorytmy

Podstawa zaliczenia

bulletpoprawne wykonanie 2  ćwiczeń

Materiały pomocnicze

bulletdowolny podręcznik zawierający ćwiczenia lub opis języka TURBO PASCAL