Ćwiczenie 1 - Program w języku PASCAL

bullet

Wykonać  Czynności wstępne

bullet

Napisać i przetestować następujące programy

bulletPisząc programy można pominąć komentarze umieszczone po znakach //
bulletJeśli osoby wykonujące ćwiczenie dobrze znają język PASCAL, to mogą pominąć wykonanie prostych przykładowych programów 1, 2, 3 i od razu wykonać punkt 4 - program do samodzielnego napisania. Można także zastosować graficzny interfejs użytkownika.

1. Pierwszy program w języku PASCAL - wydruk prostego komunikatu

program Project1; // nagłówek programu

uses Forms;           // polecenie wczytania biblioteki

begin                     // początek programu
    writeln('Czesc');  // instrukcja wydruku napisu "Czesc"
    readln;                // instrukcja oczekiwania na wciśnięcie ENTER, 
                              //  konieczna, aby automatycznie nie znikneło okno DOS
end.                       // koniec programu

2. Drugi program w języku PASCAL - proste operacje na zmiennych

program Project1;

uses Forms;

var                         // początek deklaracji zmiennych
   a ,b : Real;           // deklaracja 2 zmiennych typu rzeczywistego: a, b

begin

    writeln('Czesc');
    write('Wypisz liczbe : ');   //wydruk zachęty do wpisania liczby
    readln(a);                        // wczytanie wartości zmiennej a z klawiatury
    writeln('a = ',a);               // wydruk wartości zmiennej a
    b := 1234.567;                // nadanie zmiennej b wartości 1234.567
    writeln('b = ',b);               // wydruk wartości zmiennej b
    readln;                             // instrukcja oczekiwania na wciśnięcie ENTER

end.

3. Trzeci program w języku PASCAL - wykorzystanie instrukcji warunkowej

program Project1;

uses Forms; 

var
    a : Real;

begin

    writeln('Czesc');
    write('Wypisz liczbe : ');
    readln(a);
    if a <10 then                   // instrukcja warunkowa
        writeln('a <10 ')           // instrukcja wykonywana, gdy jest spełniony warunek: a<10
        else
            writeln('a >= 10');    // instrukcja wykonywana, gdy nie jest spełniony warunek: a<10
                                           // koniec instrukcji warunkowej
    readln;                             // instrukcja oczekiwania na wciśnięcie klawisza: ENTER

end.

4. Napisać - w trzech wariantach - program obliczający pierwiastki trójmianu kwadratowego

  1. program oblicza tylko pierwiastki rzeczywiste (delta>0) - zaobserwować zachowanie programu w przypadku gdy: delta<0,
  2. program oblicza pierwiastki rzeczywiste gdy: delta>0 i zespolone gdy: delta<0 - należy wykorzystać instrukcję warunkową, 
  3. program oblicza pierwiastki rzeczywiste gdy: delta>0, zespolone gdy: delta<0 i podwójny pierwiastek rzeczywisty gdy: delta=0.