EfficienSea EU-BSR

EfficienSea - Efficient, Safe and Sustainable Traffic at Sea

Partner wiodący: European Union

Program: : Baltic Sea Region Programme 2007-2013 (Projekt strategiczny i flagowy w programie)

Numer umowy: Contract No. 013

Skład konsorcjum:

 • Danish Maritime Authority (lider konsorcium)
 • Swedish Maritime Administration
 • Swedish Transport Agency
 • SSPA Sweden
 • Chalmers University of Technology
 • Finnish Transport Agency
 • Aalto University, School of Science and Technology
 • Kymenlaakso University of Applied Sciences
 • Norwegian Coastal Administration
 • County Council of Moere and Romsdal
 • Estonian Maritime Administration
 • Akademia Morska w Gdyni
 • Instytut Łączności – PIB
 • Instytut Morski w Gdańsku
 • Akademia Morska w Szczecinie
 • Urząd Morski w Gdyni

Skład zespołu projektowego z Akademii Morskiej w Gdyni:

 • dr inż. Jerzy Żurek (kierownik projektu z ramienia Akademii Morskiej w Gdyni)
 • mgr inż. Marcin Waraksa (zastępca kierownika projektu z ramienia Akademii Morskiej w Gdyni)

Budżet projektu: 7 691 870,00€ brutto

Wartość wydatków kwalifikowanych uczelni: 231 131,70€ netto (285 522,00€ brutto)

Wartość dofinansowania: 85%

Termin realizacji projektu: Październik 2008 – Styczeń 2012

Cel projektu:
Celem projektu jest poprawa stanu środowiska Morza Bałtyckiego ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska i bezpieczeństwa żeglugi. Projekt obejmuje zagadnienia związane z zapewnieniem wydajnego i bezpiecznego, a tym samym, zrównoważonego transportu na Morzu Bałtyckim (m.in. edukację, planowanie przestrzenne, elektroniczną nawigację morską, analizę ryzyka i oceny zagrożeń, dynamiczne zarządzanie kryzysem).