POL-SAT-AIS Phase 0 ESA

SAT-AIS-PL Phase A

Partner wiodący: European Space Agency

Program: Polish Industry Incentive Scheme – PLIIS

Numer umowy: ESA Contract No. 4000116953/16/NL/CBi

Skład konsorcjum:

  • creoTECH Instruments S.A. (lider konsorcium)
  • Akademia Morska w Gdyni
  • Centrum Badań Kosmicznych – PAN
  • Instytut Łączności – PIB
  • Hertz Systems Sp. z o.o.
  • Atos Polska S.A.
  • Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego Sp. z o. o.

Skład zespołu projektowego z Akademii Morskiej w Gdyni:

  • mgr inż. Marcin Waraksa (Work Package Manager: WP2200.2 SAT-AIS Receiver)
  • dr inż. Piotr Kaczorek
  • dr inż. Krzysztof Januszewski

Budżet projektu: 200 000,00€ brutto

Wartość wydatków kwalifikowanych uczelni: 24 754,00€ netto (30 447,42€ brutto)

Wartość dofinansowania: 100%

Termin realizacji projektu: Marzec 2016 – Lipiec 2017

Cel projektu:
Projekt ma na celu opracowanie, zbudowanie oraz umieszczenie na orbicie okołoziemskiej polskiego satelity systemu AIS wraz z naziemną stacją telemetrii, śledzenia i kontroli satelity TT&C (Telemetry, Tracking and Control) oraz interfejsem umożliwiającym dystrybucję, pozyskanych przez satelitę, danych do zdefiniowanych użytkowników końcowych

Na SAT-AIS-PL składać się będzie satelita o masie około 40 kg z odbiornikiem sygnałów z transponderów AIS zainstalowanych na jednostkach morskich, transceivera systemu VDES (VHF Data Exchange System), naziemna stacja łączności, centrum kontroli lotu i sterowania oraz terminal danych AIS, który będzie udostępniany użytkownikom końcowym. Wszystkie naziemne elementy infrastruktury systemu zostaną zlokalizowane w Polsce

Podstawowym zadaniem, za które bezpośrednio odpowiadają pracownicy KTM, jest projekt i realizacja satelitarnego odbiornika AIS oraz transceivera systemu VDES – stanowiący główny ładunek na pokładzie projektowanego satelity. Dodatkowo pracownicy KTM będą zaangażowani w opracowanie systemów łączności między satelitą a stacją naziemną oraz innymi, związanymi z planowaniem misji kosmicznej, zadaniami.