Laboratorium 3 - Rozwiązywanie zagadnienia początkowego metodą aproksymacji Eulera

Napisz program obliczający metodą Eulera (ekstrapolacyjną) następujące zagadnienie początkowe:

Porównaj wyniki obliczeń z obliczeniami analitycznymi:

  • Stworzyć metodę obliczającą zagadnienie początkowe ekstrapolacyjną metodą Eulera, dla x0=0 oraz y0=1
  • Stworzyć metodę obliczającą zagadnienie początkowe wg. wzoru analitycznego
  • Porównać otrzymane wyniki
  • Przetestować poprawność zaproponowanych rozwiązań

Przykładowe rozwiązanie (z pominięciem istotnej części kodu): Rozwiązywanie zagadnienia początkowego metodą aproksymacji Eulera - przykład