Laboratorium 2 - Obliczanie Miejsc zerowych funkcji f(x) z wykorzystaniem metod Newtona oraz Falsi

Napisz program obliczający miejsce zerowe funkcji f(x) z wykorzystaniem metod Newtona oraz Falsi.
Funkcja f(x) zostanie zdefiniowana przez prowadzącego na zajęciach.

  • Stworzyć metodę obliczającą miejsca zerowe metodą Newtona
  • Stworzyć metodę obliczającą miejsca zerowe metodą Falsi
  • Przetestować poprawność zaproponowanych rozwiązań

Przykładowe rozwiązanie (z pominięciem istotnej części kodu): Obliczanie Miejsc zerowych funkcji f(x) z wykorzystaniem metod Newtona oraz Falsi - przykład