Laboratorium 1 - Zastosowanie prostych wzorów iteracyjnych

Napisz program obliczający:
a) Pierwiastek kwadratowy liczby x korzystając ze wzoru iteracyjnego:


y0 - dowolna liczba, np. 1 < y0 < x

  • Napisać procedurę obliczającą pierwiastek kwadratowy x dla x > 0
  • Przetestować poprawność zaproponowanego rozwiązania


b) Wartość funkcji y = exp(x) jako sumę szeregu:

  • Napisać procedurę obliczającą wartość funkcji y=exp(x)
  • Przetestować poprawność zaproponowanego rozwiązania

Przykładowe rozwiązanie (z pominięciem istotnej części kodu): Zastosowanie prostych wzorów iteracyjnych - przykład