2019

 1. Roman Wawrzaszek, Marcin Waraksa, Maciej Kalarus, Grzegorz Juchnikowski, Tomasz Górski - Detection and Decoding of AIS Navigation Messages by a Low Earth Orbit Satellite - (Aerospace Robotics III, Ed. Jerzy Sasiadek) Springer International Publishing 2019-01 s.45-62 (First Online: 2018-11-12)

2017

 1. Marcin Waraksa, Jerzy Żurek - Analiza obciążenia interfejsu radiowego, po stronie odbiornika, w segmencie satelitarnym systemu AIS - (Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne) SIGMA NOT 2017 nr 6 s.384-387 CD-ROM

2016

 1. Roman Wawrzaszek, Marcin Stolarski, Maciej Kalarus, Agata Wielgosz, Grzegorz Woźniak, Grzegorz Marciniszyn, Marcin Waraksa, Jerzy Żurek, Manuela Unterberger, Patrick Romano - Properties and main characteristics of the UHF radio channel for communication with BRITE-PL satellites - (Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne) SIGMA NOT 2016 nr 6 s.413-416 CD-ROM

2015

 1. Piotr Kaczorek, Marcin Waraksa - Wdrożenie radia programowalnego z wykorzystaniem GNU Radio oraz USRP2920 - Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni nr 90 - Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2015
 2. Krzysztof Januszewski, Marcin Waraksa, Jerzy Żurek - Modernization of the Polish Search and Rescue Service Communication System - Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni nr 90 - Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2015
 3. Marcin Waraksa, Jerzy Żurek - VHF Data Exchange System – zintegrowany system wymiany danych w morskim paśmie VHF – (Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne) SIGMA NOT 2015 nr 4 s.384-387 CD-ROM

2014

 1. Marcin Waraksa, Jerzy Żurek - Satelitarny segment systemu Automatycznej Identyfikacji Statków – (Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania) SIGMA NOT 2014 nr 8 s.12-14
 2. Marcin Waraksa, Jerzy Żurek, Małgorzata Lewińska - Satelitarny system AIS (SAT-AIS), rozwój i pierwsze wdrożenia systemu – (Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne) SIGMA NOT 2014 nr 6 s.424-427 CD-ROM

2013

 1. Marcin Waraksa, Jerzy Żurek - Detekcja satelitarna sygnałów systemu Automatycznej Identyfikacji Statków (AIS) – (Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne) SIGMA NOT 2013 nr 6 s.404-407 CD-ROM

2012

 1. Krzysztof Bronk, Adam Lipka, Rafał Niski, Marcin Waraksa, Piotr Wojnicz, Jerzy Żurek - Analiza pomiarów jakości i dostępności sieci komórkowych na morzu – (Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne) SIGMA NOT 2012 nr 4 s.412-415 CD-ROM

2011

 1. Rafał Niski, Adam Lipka, Marcin Waraksa, Jerzy Żurek - Radio interfaces for wireless sensor networks - (Polish Journal of Environmental Studies Vol.20, No 5A, 2011)
 2. Marcin Waraksa, Jerzy Żurek, Rafał Niski - Interfejsy radiowe w bezprzewodowych sieciach sensorowych - Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni nr 70 - Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2011
 3. Marcin Waraksa, Jerzy Żurek - Bezpieczeństwo transmisji danych w bezprzewodowych sieciach sensorowych - Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni nr 70 - Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2011

2010

 1. Ted Kochanski, Andrzej Ruciński, Andrzej Stepnowski, Marcin Waraksa, Jerzy Żurek - Vital Electronics, the Key to the Developing Dynamic GIS for the Baltic or Other Maritime Environments - (2nd International Waterside Security Conference (WSS 2010), 3-5 November 2010, Italy)

2009

 1. Rafał Niski, Marcin Waraksa, Jerzy Żurek - New possibilities of utilization and development of the AIS system - Polish Journal of Environmental Studies Vol.18, No 4B, 2009

2008

 1. Marcin Waraksa, Jerzy Żurek, Rafał Niski - Analysis of Satellite AIS Communication Interface Implementation + 2008 IEEE International Conference on Technologies for Homeland Security; May 12 - 13, 2008; Boston; USA
 2. Rafał Niski, Marcin Waraksa, Jerzy Żurek - Monitoring and protection system of Tricity sea harbors in the context of the EURO2012 - Proceedings of the 2008 1st International Conference on Information Technology, IT 2008, Gdańsk, Poland, 19 - 21 May 2008, IEEE, Gdansk, 2008, pp. 183-186
 3. Rafał Niski, Marcin Waraksa, Jerzy Żurek - Information security in the LRIT system - Proceedings of the 2008 1st International Conference on Information Technology, IT 2008, Gdańsk, Poland, 19 - 21 May 2008, IEEE, Gdansk, 2008, pp. 531-534
 4. Rafał Niski, Marcin Waraksa, Jerzy Żurek - Systemy bezpieczeństwa trójmiejskich portów morskich w kontekście EURO2012 - Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, Seria: Technologie Informacyjne, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2008, nr 6 (t. 15), s. 219-224
 5. Rafał Niski, Marcin Waraksa, Jerzy Żurek - Bezpieczeństwo i ochrona danych w systemie LRIT - Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, Seria: Technologie Informacyjne, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2008, nr 6 (t. 15), s. 49-54
 6. Rafał Niski, Marcin Waraksa, Jerzy Żurek - System AIS - analiza możliwości implementacji interfejsu satelitarnego - Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, SIGMA NOT, CD 2008, nr 4, s. 593-596

2007

 1. Jerzy Żurek, Marcin WaraksaAnalysis of the satellite communication interface for the AIS system - Polish Journal of Environmental Studies Vol.16, No 4A, 2007