Wykład - studia niestacjonarne I rok (8 godzin)
Program wykładu:
 • Przykłady zdarzeń losowych
 • Algebra zdarzeń losowych
 • Aksjomatyczna, geometryczna i statystyczna definicja prawdopodobieństwa
 • Prowdopodobieństwo warunkowe, twierdzenie Bayesa
 • Zmienne losowa jednowymiarowe
 • Rozkłady zmiennych losowych jednowymiarowych
 • Dystrybuanta zmiennej losowej jednowymiarowej
 • Momenty zmiennych losowych jednowymiarowych
 • Funkcje zmiennych losowych
 • Funkcje charakterystyczne
 • Zmienne losowa wielowymiarowe
 • Rozkłady łączne, brzegowe i warunkowe
 • Momenty zmiennych losowych wielowymiarowych
 • Prawa wielkich liczb oraz twierdzenie graniczne
 • Procesy stochastyczne-sygnały losowe
Strona główna KRM Wstecz   Początek strony